Parcelhus trapper

Klemas standard R 30 systemtrappe. Trapperne produceres på værksted som færdige elementer. Disse samles med bolte på byggepladsen.

Systemet sikre en kort montagetid samt at elementerne kan leveres færdig pulverlakeret. Ligeledes er der en stor fleksibilitet med hensyn til indbygningsmål, valg af gelænder m.m.

Almindeligvis er det muligt for os, at montere trapperne fra gade niveau, dette har været medvirkende til, at mange entreprenører har benyttet os som trappeleverandør, ved renovering af ældre ejendomme, da vi ikke har behov for at lave hul i taget.

En R 30 trappe er dimensioneret til at kunne stå i et rum med brand i 30 minutter uden at bryde sammen. For et standard-brandforløb som beskrevet i EN 1991 stiger brandrumstemperaturen voldsomt, hvis ikke der udføres brandisolering af stålet, eksempelvis ved at brand male trappen, vil stål temperaturen stige i stort set samme takt som brandrummet, når stål temperaturen stiger forsvinder styrken i stålet og hvis ikke der er taget højde for dette vil trappen kollapse.
Dette betyder at man må træffe et valg, når man designer R 30 trapper. Vil man brandmale eller kan man dimensionere sig ud af den reducerede stålstyrke.

Erfaringen hos os er, at det almindeligvis er langt det økonomiske for både os og vore kunder, at dimensionere sig ud af den reducerede stålstyrke, da brandmaling kan være en relativt bekostelig affære.
En yderligere fordel ved at dimensionere sig til en R 30 konstruktion er, at det bliver muligt for os at pulverlakere vore produkter og således levere dem med en meget slidstærk og ensartet overflade.

Med hensyn til bygningsreglement mm. adskiller R 30 trapper sig ikke fra andre trappetyper men skal overholde de krav der er opstillet i Bygningsreglementet.