Små trapper

I industribygninger har man ofte brug for nogen små trapper, der gør at man lettere får adgang til at servicere maskinanlæg.

Denne type trapper er ofte sjove at projektere og opmåle, idet det er rent funktionelle elementer bliver udfordringen som oftest at få dem til at være på en given plads, uden at være til gene for bygningens funktion, så industritrapper snor sig ofte ind imellem forskellige elementer, nedenfor kan ses et eksempel fra Næstved forbrænding. 

Med hensyn til geometriske krav er det som oftest Arbejdstilsynets krav til en trappe som skal overholdes.