Spindeltrapper

En spindeltrappe er kendetegnet ved at den er bygget op omkring en søjle som kaldes en spindel heraf navnet.

Spindel trapper anvendes typisk som brandtrapper eller sekundære adgangsveje.

BR 2010 foreskriver hvilke specifikationer der er til en spindeltrappe, disse er sammenskrevet nedenfor:

  • Grund min. 200 mm målt midt i trappens fri bredde, dog højst 500 mm fra den indre håndliste / søjle.
  • Stigning max. 180 mm
  • Fri bredde min. 1000 mm
  • Gelænder / håndliste på én side, dog ved lysning større end 1100 mm begge sider.
  • Gelænderhøjde på trappe min. 800 mm
  • Højde af vandret gelænder min. 900 mm

 

  • Gelænder med lodrette åbninger, disse må max. være 90 mm.
  • Gelænder højde kan kræves øget ved durchsicht over 300 mm
  • Fri højde over trappe 2100 mm

Det er op til den enkelte kommune at tolke regler og bestemmelser.