Vangetrapper

Vangetrapper kan inddeles i to hovedkategorier opsadlede trapper og indstemte trapper.

Indstemte trapper omfatter alle trappetyper, hvor man har en vange i hver side af trappen, hvor imellem trinet ligger. Disse kan udformes på mange forskellige måder eksempelvis som ligeløbs trapper 1/4 svingstrapper 1/2 svingstrapper eller vindeltrapper (krumme trapper).

Vores std. type 1 trappe udføres som en indstemt trappe med trin i O-rist, flj. vanger typisk 200x8, Håndliste 40x8 flj., Fyldning lodret Ø20 pr. 109 mm.

Opsadlede trapper er kendetegnet ved at vangen er rykket ind under trinene, dette kan i nogle tilfælde give trappen et lettere udtryk eller man kan fremhæve trinene og dermed trappefaconen.

BR 2010 foreskriver hvilke specifikationer der er til vangetrapper, disse er sammenskrevet nedenfor:

  • Grund min. 250 mm for boliger 280 mm for erhverv målt midt i trappens fri bredde, dog højst 500 mm fra den indre håndliste.
  • Stigning max. 180 mm
  • Fri bredde min. 1000 mm
  • Gelænder / håndliste på én side, dog ved lysning større end 1100 mm begge sider.
  • Gelænderhøjde på trappe min. 800 mm
  • Højde af vandret gelænder min. 900 mm

 

  • Gelænder med lodrette åbninger, disse må max. Være 90 mm.
  • Gelænder højde kan kræves øget ved durchsicht over 300 mm
  • Fri højde over trappe 2100 mm

Det er op til den enkelte kommune at tolke regler og bestemmelser